Creatieve communicatie


Creatieve communicatie – Inleiding

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met een reclamecampagne. Je inventariseert de vraag van de klant, je maakt een plan van aanpak voor het maken van een vijftal marketingproducten en je koppelt je voorstel terug naar de klant. Leidraad in dit project is het creatief gebruiken van de mogelijkheden die taal te bieden heeft.

Planning

Week Doelen Uitwerking Producten die aan het eind van de les af moeten zijn

4-2

INITIATIEFASEDe student weet

-de inhoud van het project.

-de doelen van het project.

De student kan

een luisterspel succesvol uitvoeren.

De student stelt persoonlijke leerdoelen op.

-Verwachtingen studenten inventariseren.-Uitleg project, plan van aanpak.

-Doelen project bespreken.

-Luisterspel ‘ongeluk’.

-Persoonlijke leerdoelen SMART opstellen.

-Taalspel: haiku.

-Creativiteitsoefening, radiospot maken met een ‘vreemde’ link.

-Persoonlijke leerdoelen.-Haiku.

-Creativiteitsoefening.

11-2

VOORBEREIDINGSFASEDe student kan een luisteroefening succesvol uitvoeren.

De student luistert naar een briefing.

De student kan kernpunten uit een briefing destilleren.

-Luisteroefening BNR.-Uitleg briefing.

-Briefing door Carolijn Goes en Marnix Kraaijmes.

-Uitleg debriefing.

-Debriefing ontwikkelen, verslag + presentatie (pitch).

-Taalspel: Loesje.

– Stereotypering van de doelgroep.

-Luisteroefening BNR.-Debriefing: verslag + presentatie.

-Loesje.

-Stereotypering doelgroep.

 

18-2

VOORBEREIDINGSFASEDe student kan de debriefing presenteren.

De student kan op verschillende manieren brainstormen.

De student kan een moodboard, mindmap / infographic maken.

De student schrijft een gedicht.

-Presentaties (pitch) debriefing.-Uitleg brainstormen.

-Leerdoel: verschil tussen moodboard, mindmap en infographic kunnen verwoorden.

-Uitleg moodboard (look and feel), mindmap en infographic (producten).

-Moodboard + mindmap/infographic maken.

-Gedicht schrijven.

-Moodboard.-Mindmap of infographic.

-Gedicht.

3-3

UITVOERINGSFASEDe student kan een plan van aanpak opstellen.

De student krijgt een ‘go’ voor zijn plan van aanpak.

De student kan vijf producten uitwerken.

-Uitleg plan van aanpak.-Zelf een plan van aanpak maken.

-Vraag / probleemstelling formuleren.

-Go-no go gesprek met docent voeren.

-Plan van aanpak presenteren met daarin vijf marketingproducten, namelijk een twittertekst (verplicht), geschreven tekst, interview, DM-product met AIDA, blog, forum, vlog, youtube, video (verplicht).

-Limerick

-Product tot nu toe presenteren.

-Plan van aanpak.-Feedback op het plan van aanpak.

-Limerick.

10-3

UITVOERINGSFASEDe student kan een video met marketingboodschap maken. -Uitleg video maken.-Script schrijven.

-Oefenen.

-Opnames maken.

-Monteren.

-Passende muziek erbij.

-Bedrijfsbezoek voorbereiden: Welke informatie heb je nodig, welke vragen wil je stellen.

-Rijm met alliteratie.

-Product tot nu toe presenteren.

-Script.-Video.

-Eventueel: projectdocumenten aanpassen.

-Vragen voor bedrijfsbezoek.

-Rijm met alliteratie.

17-3

UITVOERINGSFASEDe studenten bezoeken een bedrijf.

De studenten krijgen antwoord op hun vragen.

-Bedrijfsbezoek bij Daimler in Utrecht.-Vragen stellen. -Verslag bedrijfsbezoek.-Antwoorden op je vragen.

-Eventueel: projectdocumenten aanpassen.

24-3

UITVOERINGSFASEDe student kan een twitterbericht met marketingdoelstelling maken.

De studenten kan een geschreven tekst met marketingdoelstelling maken.

De student kan een interview houden en uitwerken.

De student kan een DM-product schrijven.

De student kan een review schrijven.

-Oefening DM (AIDA).-Uitwerken twitterbericht, geschreven tekst, interview, DM (AIDA).

-Review schrijven voor andere groep, met pluspunten en verbetervoorstellen.

-Acrostichon.

-Product tot nu toe presenteren.

-Twitterbericht (verplicht).-Video (verplicht).

-Blog.

-Vlog.

-Forum.

-Youtube.

-Geschreven tekst.

-Interview.

-DM (AIDA).

-Review.

-Eventueel projectdocumenten aanpassen.

-Acrostichon.

31-3

UITVOERINGSFASE  -Vijf marketingproducten presenteren.-Feedback ontvangen van Carolijn Goes en Marnix Kraaijmes van Daimler.

-Producten verbeteren n.a.v. feedback

-Evalueren persoonlijke leerdoelen

-Evalueren project

-Sneeuwbal

-Sneeuwbal

7-4

AFRONDENDE FASE -Presentatie van je project.
10 

14-4

Portfolio inleveren

Leerdoelen

Doelen:

Je leert werken met behulp van een projectplan.

Je leert creatieve teksten en beelden te produceren.

Je leert een vijftal communicatiemiddelen / marketingproducten te ontwikkelen.

 

Dit project gaat over een aantal werkprocessen en competenties:

 

Werkproces:

 

-Onderhoudt contact met publiek en omstanders

-Toepassen van procedures en regelgeving

-Registreren, interpreteren en rapporteren

 

Competenties:

 

-Samenwerken en overleggen (E)

-Formuleren en rapporteren (J)

-Leren (P)

-Kwaliteit leveren (S)

-Instructies en procedures opvolgen (T)

Context

Je werkt bij een commercieel bedrijf. Jullie bedrijf staat vooraan bij het ontwikkelen van nieuwe manieren om met de klant in contact te komen. Jullie zoeken naar positieve wegen die leiden naar een goed klantencontact en een betere klantenbinding. Het uiteindelijke doel is dat je inspanningen een positief effect op de omzet en op de winst hebben.

Je hebt contact met een klant. Deze klant legt zijn vraag aan je voor. Je luistert goed naar zijn wensen en verwachtingen. Vervolgens ga je in een groep aan de slag. Met je groep maak je een aantal marketingtools. Je maakt in ieder geval een video en een twitterbericht. Je maakt nog 3 andere marketingtools. Welke drie andere tools dit zijn, mag je zelf bedenken.

Je producten laten zien dat je creatief met taal kunt zijn. Er zitten taalgrapjes, dichtvormen of alliteraties in jullie marketingtools. Deze taalspelletjes versterken je marketingtool.

Met je groep maak je een plan van aanpak. Je verdeelt de taken. Wel houden jullie regelmatig contact. Zo kun je het werk van je groepsgenoten van feedback voorzien. Ook kun je dan met elkaar afstemmen of jullie nog steeds op één lijn zitten.

Aan het einde van de periode worden alle vijf de marketingtools aan de klant gepresenteerd. Je kunt hierbij aangeven hoe je voorlopige score op social media is (aantal hits, aantal likes). Je presentatie ziet er aantrekkelijk uit. Het is echt een ‘visitekaartje’ voor de opleiding.

De klant neemt kennis van jullie ideeën. Hierbij ontvang je feedback over de kwaliteit van je marketingtools. Ook geeft de klant aan of jullie ideeën goed aansluiten bij zijn wensen en verwachtingen. Kortom, de klant geeft aan of je goed naar hem hebt geluisterd.

Aan het begin van dit keuzeblok formuleer je voor jezelf een SMART leerdoel. Zo kun je heel gericht aan je persoonlijke leerdoel werken. Aan het einde evalueer je je persoonlijke leerdoel. Ook kijk je hoe je binnen de groep hebt gefunctioneerd. Deze evaluaties voeg je toe aan je portfolio.

Op deze manier heb je voor jezelf inzicht in wat je van dit project hebt geleerd. Niet alleen het product is belangrijk. Ook het proces speelt een grote rol.

Creatief met taal

Creatief met taal

Wout is gek!

Wout is echt een mallerd!