Online Marketing


Opdracht 1: Kennismaking

Maak op de website een publicatie waarin je de volgende vragen beantwoordt:

 1. Wie ben je? (omvang een half tot 1 A4)
 2. Waarom heb je gekozen voor het keuzevak Online marketing?
 3. Wat kom je ‘halen’? Wat verwacht je te leren?
 4. Wat kom je ‘brengen’?
 5. Wat doe jij met internet?

Opdracht 2: Mindmap the internet

In deze opdracht maak je een mindmap waarmee je uitlegt wat het internet volgens jou is. Je doet deze opdracht in een groepje van maximaal 4 personen.

Stappenplan:

 1. Bekijk het bovenstaande filmpje;
 2. Bedenk zoveel mogelijk associaties die jullie hebben met het internet;
 3. Maak een schema waarin je de verbanden tussen de associaties weergeeft;
 4. Bereid een korte toelichting /presentatie voor waarbij je aan de hand van de mindmap uitlegt wat het internet is.
 5. Voer de presentatie uit en maak hier een filmpje van met je mobiele telefoon.

 

 

Opdracht 3: Analyseer een website

 1. Selecteer een website;
 2. Wat is het doel van de website? (een website kan meerdere doelen hebben);
 3. Wie is de eigenaar van de website;
 4. Op welke doelgroep richt de website zich;
 5. Uit welke elementen is de website opgebouwd? Wat zie je op de website?
 6. maak hier een verslag van en post het op deze website.
 7. Maak een ‘printscreen’ van de gekozen website en voeg dit in je post.

 

Les 1: Wat is online marketing?

In deze eerst les maken we kennis met elkaar. Verder gaan we in op de begrippen online marketing, internet en bekijken we hoe verschillende websites zijn opgebouwd. In deze les werken we aan de opdrachten 1, 2 en 3.

 

Les 2: Online marketingstrategie

Nadat we in de eerste les zijn ingegaan op de betekenis van het internet en de fysieke kenmerken van websites gaan we in deze les in op  de inhoud van websites, de zogenaamde content. Hiernaast gaan we in op hoe marketing kan worden toegepast om de bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken.

 

Opdracht 5 – Verdienmodellen

Zoek van elk van de genoemde verdienmodellen een voorbeeldsite. Motiveer waarom je denkt dat dit verdienmodel relevant is voor de website.

Welk verdienmodel zit er achter de website die je in opdracht 3 heb geanalyseerd? Hoe wordt het geld van de investering in de website terugverdiend?

Les 3 Content & SEO

In deze les gaan we verder op het belang van goede content voor online marketing. Verder gaan we in op de rol van Google en Search Engine Optimisation (SEO) bij het vindbaar maken van een webpagina.

Opdracht 5 – Verdienmodellen

Verdienmodel 1: Handelsmodel

Het handelsmodel is een model waarbij een product of dienst direct aan een eindgebruiker wordt verkocht. Dit model zien we bijvoorbeeld op de markt waarbij er direct contact is tussen de verkoper en de koper.

Media Markt is een voorbeeld van een bedrijf die gebruik maakt van dit model (http://www.mediamarkt.nl/).

Verdienmodel 2: Abonnementsmodel

Het abonnementsmodel is met name populair bij diensten en producten die op regelmatige basis afgenomen kunnen worden zoals tijdschriften en kranten.

De Telegraaf is een voorbeeld van een bedrijf die gebruik maakt van dit model (http://www.telegraaf.nl/).

Verdienmodel 3: Advertentiemodel

Als klant koop je wel eens een tijdschrift of bezoek je regelmatig bepaalde websites. De ondernemer verdient niet zozeer geld doordat er veel mensen het tijdschrift kopen of dat er veel mensen op de (gratis) website komen, maar verdienen geld doordat andere leveranciers adverteren in hun tijdschrift of op hun website.

De Telegraaf is een voorbeeld van een bedrijf die gebruik maakt van dit model (http://www.telegraaf.nl/).

Verdienmodel 4: Veilingmodel

Een ander model is het veilingmodel waarbij geld verdiend wordt op het moment dat er een transactie plaatsvindt. Aanbod en vraag worden bij elkaar gezet en per keer wordt er een product of dienst aangeboden waarop biedingen gedaan kunnen worden. Het veilingmodel is een interessant model omdat de ondernemer de producten en diensten die worden verkocht niet in eigen beheer heeft maar in consignatie. Oftewel de ondernemer loopt relatief weinig risico als het product niet of tegen een te lage prijs verkocht wordt. Hij ontvangt een percentage van de verkoopprijs en heeft dus niets te maken met inkoop of voorraad.

Marktplaats en Mediamarkt zijn voorbeelden van bedrijven die gebruik maken van dit model (http://www.mediamarkt.nl/ , http://www.marktplaats.nl/).

Verdienmodel 5: Freemium

Het Freemiummodel is een model waarbij je in eerste instantie een product of dienst gratis aanbiedt en waarbij de klant vervolgens kan kiezen om te betalen op het moment dat er een verbeterde of uitgebreidere versie beschikbaar is.

Runescape (en zeer veel andere soorten spellen) is een goed voorbeeld van een bedrijf die gebruik maakt van dit model (http://www.runescape.com/).

 

De website die ik bij Opdracht 3 heb gekozen (Fish For Free, http://www.fishforfree.nl/) maakt zelf gebruik van het Handelsmodel.

 

Gebruikte bron: https://www.investormatch.nl/kennisbank/kennisbank-ondernemers/881-5-verdienmodellen/

Opdracht 6: Maak een (online) video product

Werk een concept uit voor de productie van een Youtube filmpje waarin je viewers probeert aan te trekken.

Werk de volgende stappen uit?

 1. Wat is het idee voor je concept? Je idee kan uit jezelf komen, of uit een marktbehoefte. Vanuit de marketinggedachte streef je er natuurlijk naar om een product te maken dat aansluit bij de behoeften van de door jou gekozen doelgroep.
 2. Beschrijf de doelgroep. (zie de presentatie van les 2 om te kijken hoe je een goede doelgroepomschrijving maakt).
 3. Analyse: Welk aanbod van videoproducten bestaat er al? In welke behoefte van de doelgroep voorzie je?
 4. Werk het concept uit. Hoe concreter, hoe beter.
 5. Maak een plan van aanpak. Wie heeft welke rol in het project? Wanneer ga je het project uitvoeren? Welke middelen en vaardigheden heb je nodig?

Opdracht 7: Zoekwoorden 1

 1. Schrijf een enkelvoudig zoekwoord op waarvan je denkt dat het relevant en belangrijk is voor je videoproduct.
 2. Bedenk zoveel mogelijk zoekwoordvariaties en noteer deze.
 3. Hoeveel zijn het er?