Opdrachten


Opdracht 11 – Plan van aanpak

CHECKLIST PLAN VAN AANPAK

 1. Lay-out, taalgebruik

Voorblad en inbinden

 • q bevat het de tekst ‘plan van aanpak’?
 • q bevat het de naam van het project?
 • q bevat het de naam van de opleiding?
 • q bevat het de namen van de leden van de projectgroep?
 • q bevat het de plaats en datum van gereedkomen van het plan van aanpak?
 • q is het geheel afgedrukt op A4 papier met zwarte inkt?
 • q gebruik gemaakt van één inbindmapje?

 

Lay-out

 • q lettergrootte Univers 11 gebruikt?
 • q hele project hetzelfde lettertype gebruikt?
 • q is een inhoudsopgave met paginanummers aanwezig?
 • q zijn de paginanummers op de bladzijden aanwezig?
 • q zijn alle onderdelen aanwezig?
 • q gebruik gemaakt van kopjes, alinea’s, opsommingen dikke en vette tekst om het overzichtelijk te maken?

 

Taalgebruik

 • q is het in correct Nederlands geschreven?
 • q passen de illustraties bij de inhoud?
 • q is het zoveel mogelijk in eigen woorden geschreven?

 

 

 1. Oriëntatie/ analyse
 • q Welk probleem of welke vraag is de aanleiding van het project?
 • q Wie zijn betrokken bij het probleem of de vraag?
 • q Wat zijn de gevraagde producten?
 • q Aan welke criteria dienen de producten te voldoen?
 • q Welke informatie is nodig om deze producten tot een goed einde te brengen? Benoem dit per product.
 • q Welke stappen zijn nodig om de producten te realiseren? Werk dit uit per product.

 

 1. Strategiebepaling
 • q De tijdsplanning.
 • q De taakverdeling.
 • q De stappen.
 • q De middelen.
 • q Hoe komen jullie aan deze middelen?

 

 1. Leerdoelen
 • q heeft ieder groepslid een leerdoel met de SMART-methode uitwerkt, gericht op competenties?

 

 1. Afspraken 
 • Welke regels en afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de samenwerking? Denk hierbij aan: manieren van besluitvorming, verdeling van taken, regels en afspraken m.b.t. te laat komen/ meeliften, elkaar aanspreken op het leveren van werk dat niet aan de eisen voldoet).
 • Welke knelpunten voorzien jullie bij dit project?
 • Op welke wijze vragen jullie feedback op jullie doelen?
 • Is er een lijst toegevoegd met namen, telefoonnummers en

e-mailadressen van de leden van de projectgroep?

 

FORMAT STRATEGIEBEPALING

 

DATUM PRODUCT STAPPEN

(wat ga je doen)

WIE MIDDELEN DATUM GEREED/

BESPREKEN MET JE GROEP

 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         

 

 

Producten en eisen

Direct mail of eDM,

 1. Waarin alle punten van AIDA worden toegepast.
 2. Waarin de adresgegevens, onderwerp, datering en aanhef foutloos worden genoteerd.
 3. Waarin inhoudelijk een inleiding, kern en slotalinea wordt geschreven.
 4. Waarin de pluspunten van de SMART fortwo cabrio genoteerd staan.
 5. Waarin zowel de zinnen als de spelling foutloos zijn.

 

 1. Advertentie (tekst),
  1. Waarin een passende afbeelding is gekozen.
  2. Er is een passende kleur, formaat en achtergrond gekozen.
  3. Waarin een goede tekst / slogan is geformuleerd.
  4. Waarin een juist lettertype is gebruikt.
  5. Waarin een passende lay-out is gekozen.

 

 1. Een twitterbericht,
  1. Waarin een taalkundige grap wordt gebruikt.
  2. Waarin een leesbaar, begrijpelijke uiting is geformuleerd.
  3. Waarin passende twittertekens zijn gebruikt.

 

 1. Voice-over (TV commercial),
  1. Waarin gekozen is voor een beeld dat past bij de doelgroep.
  2. Waarin gekozen is voor muziek die past bij de doelgroep.
  3. Waarin een gesproken tekst gekozen is die past bij de uitstraling van de commercial.
  4. Waarin de tekst een taalkundige grap laat horen.
  5. Waarbij de tekst wordt uitgesproken op een ondersteunende intonatie.

 

 1. Tekst voor de website,
  1. Een juiste toon, aanspreekvorm, passend bij de doelgroep.
  2. Minimaal 3 alinea’s (inleiding, kern, afsluiting).
  3. Foutloze zinsbouw.
  4. Foutloze spelling.
  5. Inhoudelijk correct, juiste gegevens.
  6. Passende afbeeldingen.

 

Uitvoering:

 

Op 31-03-2016 zijn de vijf producten af.