Planning


Week Doelen Uitwerking Producten die aan het eind van de les af moeten zijn

4-2

INITIATIEFASEDe student weet

-de inhoud van het project.

-de doelen van het project.

De student kan

een luisterspel succesvol uitvoeren.

De student stelt persoonlijke leerdoelen op.

-Verwachtingen studenten inventariseren.-Uitleg project, plan van aanpak.

-Doelen project bespreken.

-Luisterspel ‘ongeluk’.

-Persoonlijke leerdoelen SMART opstellen.

-Taalspel: haiku.

-Creativiteitsoefening, radiospot maken met een ‘vreemde’ link.

-Persoonlijke leerdoelen.-Haiku.

-Creativiteitsoefening.

11-2

VOORBEREIDINGSFASEDe student kan een luisteroefening succesvol uitvoeren.

De student luistert naar een briefing.

De student kan kernpunten uit een briefing destilleren.

-Luisteroefening BNR.-Uitleg briefing.

-Briefing door Carolijn Goes en Marnix Kraaijmes.

-Uitleg debriefing.

-Debriefing ontwikkelen, verslag + presentatie (pitch).

-Taalspel: Loesje.

– Stereotypering van de doelgroep.

-Luisteroefening BNR.-Debriefing: verslag + presentatie.

-Loesje.

-Stereotypering doelgroep.

 

18-2

VOORBEREIDINGSFASEDe student kan de debriefing presenteren.

De student kan op verschillende manieren brainstormen.

De student kan een moodboard, mindmap / infographic maken.

De student schrijft een gedicht.

-Presentaties (pitch) debriefing.-Uitleg brainstormen.

-Leerdoel: verschil tussen moodboard, mindmap en infographic kunnen verwoorden.

-Uitleg moodboard (look and feel), mindmap en infographic (producten).

-Moodboard + mindmap/infographic maken.

-Gedicht schrijven.

-Moodboard.-Mindmap of infographic.

-Gedicht.

3-3

UITVOERINGSFASEDe student kan een plan van aanpak opstellen.

De student krijgt een ‘go’ voor zijn plan van aanpak.

De student kan vijf producten uitwerken.

-Uitleg plan van aanpak.-Zelf een plan van aanpak maken.

-Vraag / probleemstelling formuleren.

-Go-no go gesprek met docent voeren.

-Plan van aanpak presenteren met daarin vijf marketingproducten, namelijk een twittertekst (verplicht), geschreven tekst, interview, DM-product met AIDA, blog, forum, vlog, youtube, video (verplicht).

-Limerick

-Product tot nu toe presenteren.

-Plan van aanpak.-Feedback op het plan van aanpak.

-Limerick.

10-3

UITVOERINGSFASEDe student kan een video met marketingboodschap maken. -Uitleg video maken.-Script schrijven.

-Oefenen.

-Opnames maken.

-Monteren.

-Passende muziek erbij.

-Bedrijfsbezoek voorbereiden: Welke informatie heb je nodig, welke vragen wil je stellen.

-Rijm met alliteratie.

-Product tot nu toe presenteren.

-Script.-Video.

-Eventueel: projectdocumenten aanpassen.

-Vragen voor bedrijfsbezoek.

-Rijm met alliteratie.

17-3

UITVOERINGSFASEDe studenten bezoeken een bedrijf.

De studenten krijgen antwoord op hun vragen.

-Bedrijfsbezoek bij Daimler in Utrecht.-Vragen stellen. -Verslag bedrijfsbezoek.-Antwoorden op je vragen.

-Eventueel: projectdocumenten aanpassen.

24-3

UITVOERINGSFASEDe student kan een twitterbericht met marketingdoelstelling maken.

De studenten kan een geschreven tekst met marketingdoelstelling maken.

De student kan een interview houden en uitwerken.

De student kan een DM-product schrijven.

De student kan een review schrijven.

-Oefening DM (AIDA).-Uitwerken twitterbericht, geschreven tekst, interview, DM (AIDA).

-Review schrijven voor andere groep, met pluspunten en verbetervoorstellen.

-Acrostichon.

-Product tot nu toe presenteren.

-Twitterbericht (verplicht).-Video (verplicht).

-Blog.

-Vlog.

-Forum.

-Youtube.

-Geschreven tekst.

-Interview.

-DM (AIDA).

-Review.

-Eventueel projectdocumenten aanpassen.

-Acrostichon.

31-3

UITVOERINGSFASE  -Vijf marketingproducten presenteren.-Feedback ontvangen van Carolijn Goes en Marnix Kraaijmes van Daimler.

-Producten verbeteren n.a.v. feedback

-Evalueren persoonlijke leerdoelen

-Evalueren project

-Sneeuwbal

-Sneeuwbal

7-4

AFRONDENDE FASE -Presentatie van je project.
10 

14-4

Portfolio inleveren

Leave a Reply