Opdracht 1: Kennismaking


Maak op de website een publicatie waarin je de volgende vragen beantwoordt:

  1. Wie ben je? (omvang een half tot 1 A4)
  2. Waarom heb je gekozen voor het keuzevak Online marketing?
  3. Wat kom je ‘halen’? Wat verwacht je te leren?
  4. Wat kom je ‘brengen’?
  5. Wat doe jij met internet?

Leave a Reply