Opdracht 2: Mindmap the internet


In deze opdracht maak je een mindmap waarmee je uitlegt wat het internet volgens jou is. Je doet deze opdracht in een groepje van maximaal 4 personen.

Stappenplan:

  1. Bekijk het bovenstaande filmpje;
  2. Bedenk zoveel mogelijk associaties die jullie hebben met het internet;
  3. Maak een schema waarin je de verbanden tussen de associaties weergeeft;
  4. Bereid een korte toelichting /presentatie voor waarbij je aan de hand van de mindmap uitlegt wat het internet is.
  5. Voer de presentatie uit en maak hier een filmpje van met je mobiele telefoon.

 

 

Leave a Reply