Opdracht 6: Maak een (online) video product


Werk een concept uit voor de productie van een Youtube filmpje waarin je viewers probeert aan te trekken.

Werk de volgende stappen uit?

  1. Wat is het idee voor je concept? Je idee kan uit jezelf komen, of uit een marktbehoefte. Vanuit de marketinggedachte streef je er natuurlijk naar om een product te maken dat aansluit bij de behoeften van de door jou gekozen doelgroep.
  2. Beschrijf de doelgroep. (zie de presentatie van les 2 om te kijken hoe je een goede doelgroepomschrijving maakt).
  3. Analyse: Welk aanbod van videoproducten bestaat er al? In welke behoefte van de doelgroep voorzie je?
  4. Werk het concept uit. Hoe concreter, hoe beter.
  5. Maak een plan van aanpak. Wie heeft welke rol in het project? Wanneer ga je het project uitvoeren? Welke middelen en vaardigheden heb je nodig?

Leave a Reply