Opdracht 11 – Plan van aanpak


CHECKLIST PLAN VAN AANPAK

 1. Lay-out, taalgebruik

Voorblad en inbinden

 • q bevat het de tekst ‘plan van aanpak’?
 • q bevat het de naam van het project?
 • q bevat het de naam van de opleiding?
 • q bevat het de namen van de leden van de projectgroep?
 • q bevat het de plaats en datum van gereedkomen van het plan van aanpak?
 • q is het geheel afgedrukt op A4 papier met zwarte inkt?
 • q gebruik gemaakt van één inbindmapje?

 

Lay-out

 • q lettergrootte Univers 11 gebruikt?
 • q hele project hetzelfde lettertype gebruikt?
 • q is een inhoudsopgave met paginanummers aanwezig?
 • q zijn de paginanummers op de bladzijden aanwezig?
 • q zijn alle onderdelen aanwezig?
 • q gebruik gemaakt van kopjes, alinea’s, opsommingen dikke en vette tekst om het overzichtelijk te maken?

 

Taalgebruik

 • q is het in correct Nederlands geschreven?
 • q passen de illustraties bij de inhoud?
 • q is het zoveel mogelijk in eigen woorden geschreven?

 

 

 1. Oriëntatie/ analyse
 • q Welk probleem of welke vraag is de aanleiding van het project?
 • q Wie zijn betrokken bij het probleem of de vraag?
 • q Wat zijn de gevraagde producten?
 • q Aan welke criteria dienen de producten te voldoen?
 • q Welke informatie is nodig om deze producten tot een goed einde te brengen? Benoem dit per product.
 • q Welke stappen zijn nodig om de producten te realiseren? Werk dit uit per product.

 

 1. Strategiebepaling
 • q De tijdsplanning.
 • q De taakverdeling.
 • q De stappen.
 • q De middelen.
 • q Hoe komen jullie aan deze middelen?

 

 1. Leerdoelen
 • q heeft ieder groepslid een leerdoel met de SMART-methode uitwerkt, gericht op competenties?

 

 1. Afspraken 
 • Welke regels en afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de samenwerking? Denk hierbij aan: manieren van besluitvorming, verdeling van taken, regels en afspraken m.b.t. te laat komen/ meeliften, elkaar aanspreken op het leveren van werk dat niet aan de eisen voldoet).
 • Welke knelpunten voorzien jullie bij dit project?
 • Op welke wijze vragen jullie feedback op jullie doelen?
 • Is er een lijst toegevoegd met namen, telefoonnummers en

e-mailadressen van de leden van de projectgroep?

 

FORMAT STRATEGIEBEPALING

 

DATUM PRODUCT STAPPEN

(wat ga je doen)

WIE MIDDELEN DATUM GEREED/

BESPREKEN MET JE GROEP

 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         

 

 

Leave a Reply