Opdracht 5 – Stereotypering doelgroep


Opdracht: Stereotypering van een doelgroep

Je maakt met je team een stereotypering van de doelgroep.
In deze opdracht beschrijf je het leven van één persoon uit jouw doelgroep. Je vertelt over zijn werk, zijn familie of gezin, zijn vrijetijdsbesteding, zijn passies en hoe hij met zijn omgeving omgaat. Je geeft ook een karakteromschrijving. Je vertelt waar hij of zij van houdt. Je ondersteunt deze stereotypering met foto’s en afbeeldingen. Bij het doornemen van jullie product worden al mijn vragen over jouw stereotype beantwoord. Deze stereotypering maak je op één A4. Gebruik je creativiteit. Aan het eind van de les moet je je stereotypering presenteren. Je werk kun je uploaden in de digitale omgeving. OP deze manier kunnen andere teams feedback geven op jullie werk.

Bijvoorbeeld:
Dit is Tom. Hij heeft een gezin dat bestaat uit….
In het weekend doet hij ….
Hij houdt van ..
Zijn hobby’s zijn….

Leave a Reply