Opdracht 3 – Briefing en debriefing


Creatieve communicatie

Keuzeblok periode 3 en 4
Leerjaar 2015 – 2016
W. Klomp
C. Bergman
Les 2:

Luisteroefening BNR:
Luisteroefening journaal:

Uitleg briefing:

De opdrachtgever komt vandaag uitleggen wat hij van jou verlangt. Hij vertelt de essentie van de opdracht. Specifieke informatie zoals onderzoeksrapporten en producteigenschappen kunnen apart worden vermeld. Dit zijn de standaard onderdelen die een briefing bevat.
1. Achtergrond
Korte, algemene omschrijving van de opdracht. Wat is de reden dat je communiceert? Waarom kies je ervoor om deze specifieke online middelen in te zetten?
2. Doelstelling
Welke kwantitatieve doelstellingen heeft de opdrachtgever. Je kun bij online middelen achteraf goed meten of je doelstelling behaald is.
3. Doelgroep
Naast de beschrijving van de primaire doelgroep is het nuttig om te weten waar de doelgroep zich bevindt en welke social media en welke techologieën de doelgroep gebruikt.
4. Inzicht
Hier geeft de opdrachtgever je een korte beschrijving van de strategie. De strategie is gebaseerd op bepaalde inzichten over de doelgroep, over de markt of over de menselijke aard waar het merk of de organisatie op in kan spelen.
5. Kernboodschap (belofte)
De opdrachtgever benoemt welke belofte hij online waar wil maken. Deze moet voortvloeien uit de strategie. Dit is vaak lastig te verwoorden. Een belofte is de essentie van de boodschap.
6. Bewijs (reason to believe)
Waarom moet de doelgroep jouw kernboodschap (belofte) aannemen? Wat is je bewijs hiervoor en hoe denk je dit online te laten zien?

7. Mogelijke richting
De opdrachtgever heeft mogelijk al een idee van een strategische richting of een creatief idee. Dit betekent overigens niet dat de opdrachtgever per se de oplossing moet voorkauwen, maar waarom zou je een goed idee niet alvast delen?
8. Tone of voice / stijl
Stijl zit bij online uitingen naast design en copy vooral in interactie en usability. En laten dat nou juist zaken zijn die zich moeilijk laten omschrijven. De opdrachtgever kan voorbeelden van bijvoorbeeld concurrerende sites, online campagnes of rich media banners aangeven die hij aansprekend of jaloersmakend vindt.
9. Opdracht
Hierin geef de opdrachtgever in het kort aan wat hij precies van jou verwacht.
10. Budget en timings
Wij laten budget bij dit keuzeblok buiten beschouwing. Wel is het belangrijk dat je een planning maakt wanneer bepaalde producten opgeleverd moeten worden.
Tijdens de briefing maak je aantekeningen.
Je kunt na afloop vragen stellen.
Uitleg debriefing:

Na de briefing maak je voor je zelf een samenvatting van de wensen van de klant. Je maakt een verslag en je presenteert aan de opdrachtgever wat hij van jou verwacht.

Een debriefing bevat een samenvatting van de briefing van de opdrachtgever

Doel:
– Om te checken of je de opdracht goed begrepen hebt
– Om in de eerste fase duidelijk te krijgen wat de belangrijk(st)e aspecten van de opdracht zijn
– Om tijdens het ontwikkelen van het project te toetsen of de oplossing nog steeds voldoet aan de opdracht
– Om mogelijke onduidelijkheden op te helderen, evt door het stellen van vragen aan de opdrachtgever (graag via de teamcoach).
– Om inzage te krijgen (voor de opdrachtgever) op welke manier het team met de opdracht omgaat
Een helder geformuleerde debriefing voorkomt veel misverstanden en dus problemen tijdens de ontwikkeling en realisatie van een project.
De debriefing bevat de volgende onderdelen:
• Inleiding
• Opdracht
• Probleemstelling
• Doelgroep
• Succesindicatoren
• Functionele eisenlijst
• Teamidentiteit
• Contactpersoon

Inleiding: Een korte inleiding waar dit debriefingsdocument over gaat.
De inleiding, het eerste hoofdstuk, vormt de toegang tot het rapport. De lezer ziet welke vraag wordt beantwoord, waarom en hoe dat gebeurt. Een goede inleiding bereidt de lezer voor op de inhoud van het rapport.

• Opdracht: Omschrijving van de opdracht waarbij keuzes en afbakening duidelijk geformuleerd zijn.
Een helder geformuleerde opdracht voorkomt veel misverstanden en dus problemen tijdens de realisatie van een project.
• Probleemstelling: Omschrijving in eigen woorden van de probleemstelling in één zin (wie, wat, waar, wanneer & hoe). De doelstelling is oplossingsvrij – in de doelstelling zijn nog geen keuzes gemaakt hoe het doel bereikt gaat worden.
• Wat is geconstateerd (feitelijk probleem)?
• Wat is de aanleiding van deze situatie/probleem?
• Wat is de wenselijke situatie?
• Wat is je doelstelling?
• Wat zijn mogelijke producten om het doel te realiseren?
• Wie heeft / hebben het probleem?
• Wat is het probleem?
– Wat is het feitelijke probleem?
– Wat is de aanleiding van het probleem?
• Waar is het probleem?
• Wanneer is het een probleem?
• Hoe denk je het probleem op te lossen?
– Wat is de wenselijke situatie?
– De doelstelling is oplossingsvrij – in de doelstelling zijn nog geen keuzes gemaakt hoe het doel bereikt gaat worden.
• NB. Een goed geformuleerde probleemstelling geeft richting aan het onderzoek dat moet worden uitgevoerd (volgende fase = onderzoeksfase).

• Doelgroep:
Omschrijving van een duidelijke doelgroep die herkenbaar is.
Denk na over:
– Wie?
– Waar?
– Hoe oud?

• Succesindicatoren: Wanneer is er sprake van succes,
gezien vanuit:
– de opdrachtgever,
– de gebruiker,
– en het team.

• Functionele eisenlijst:
Omschrijving van de eisen en criteria vanuit de opdracht, technisch en opdrachtgever, m.a.w. aan wat voor eisen moet het product voldoen.

• Teamidentiteit: Huisstijl en visitekaartje(s) met uitleg

• Contactpersoon: Contactinformatie van de contactpersoon van het team voor de teamcoach, dus:
– Naam
– Email
– Mobiel nummer

Randvoorwaarden
• Debriefing: maximaal 2 A4
• Verzorgd uitgevoerd en passend in de teamstijl
• Passende presentatie van informatie in tekst, diagrammen en/of beeld
• Geschreven in correct Nederlands
• Bevat teamnaam, klas en namen en studentnummers van teamleden
• Maak een planning en taakverdeling voor het maken van dit document.
• Let op de eindredactie, zorg dat het document als één geheel overkomt.
• Volgende week presenteer je je debriefing in een pitch. Het bijbehorende document lever je digitaal in als .pdf bestand!

Leave a Reply